header2.jpg
Home > Accolades and Achievements > PSLE Results > 2009

2009


Top Ten PSLE Pupils - 2009
Qiu Biqing290 (PSLE Top pupil in Singapore)
Fatima Aamir265
Xu Jing Yin263
Yi Kuishuai263
Huang Lifu253
Zhu Zheya253
Gabrielle Chong253
Chen Xin Yi251
Low Jun Feng251
Zeng Jian Tao251